Facebook Twitter Instagram Pinterest Linkedin
Degradat

Termes i condicions d'ús

 

 

 

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic,  PERE  CORNELLÀ S.A.U. (Cafès Cornellà), amb domicili al carrer Llevant, 4-6 17458 de Fornells de la Selva, tel. 972 476 300 Fax. 972 476 617 i  correu electrònic cafescornella@cafescornella.es, proveïda de NIF A-17008081 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona 4-1-1965, tomo 75L. 15S.3ª Folio 118 inscripció: 1ª l'informe de:

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial


La totalitat del contingut d'aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l'estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Cafès Cornellà o de terceres persones amb qui Cafès Cornellà ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Cafès Cornellà difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. Cafès Cornellà adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d'identificació. No és licita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Cafès Cornellà.

 

Responsabilitat sobre els continguts


L'usuari d'aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Cafès Cornellà no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a cafescornella.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l'acceptació d'un contracte. Cafès Cornellà no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d'aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.


Cafès Cornellà declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s'hi pugui accedir per mitjà d'enllaços des d'aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Cafès Cornellà no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Cafès Cornellà.

Mapa del web  /  Política de privacitat  /  Termes i condicions d'ús  /  Ús de cookies

Copyright 2010 Cafès Cornellà