Facebook Twitter Instagram Pinterest Linkedin
Degradat

La Producció

 

Com viuen les vaques que fan la Llet llet de vaca vaca

La granja es diu Can Feliu, i és ubicada al poble de Campllong.

Els seus orígens es remunten fa desenes d'anys, a l'època en que totes les cases de pagès tenien les seves vaques, els seus porcs, gallines... ben bé per consum propi o per vendre llet, animals o ous als mercats propers.

La granja es va anar fent gran, especialitzant-se en producció de llet. A principi dels anys noranta es va ampliar i consolidar com a una de les granges més grans de la comarca.

Les vaques de Can Feliu ja hi neixen. Vull dir que la reposició és interna: quan una vaca pareix, si és mascle és venut per carn al cap de pocs dies de néixer, mentre que si és femella, aquesta es queda a l'explotació per tal que creixi i es posi a donar llet quan tingui un parell d'anys.

Algunes curiositats sobre la vida de les vaques de Can Feliu:

Les vaques produeixen una mitjana de 35 litres per vaca i dia.

  • Hi ha 600 caps que es munyen tres vegades al dia. Per tant la sala de munyir funciona durant 18 hores al dia, el dia de Nadal, cap d'any, el dia de la festa major del poble... o sigui, cada dia de l'any. La última munyida del dia acaba a 2/4 de tres de la matinada i la primera del dia comença a les 4 del matí.
  • A cada vaca, a cadascuna de les tres munyides, se li netegen els quatre mugrons amb un drap net, que es canvia cada vegada. Per tant, diàriament es renten i s'assequen 1800 draps a la sala de munyir. Després de munyir, es neteja cada mugró amb un producte iodat per tal de desinfectar-lo i mantenir-lo net.
  • El procés de la munyida requereix molt mètode per tal d'aconseguir la plena satisfacció de la vaca i així aconseguir que aquesta doni tota la llet.
  • L'alimentació de la vaca està totalment controlada: es pesen els quilograms de blat de moro, userda, llavor de soja, complement vitamínic i mineral... per tal d'aconseguir una dieta ben nutritiva que afavoreixi la producció de llet.
  • Com que són animals que han evolucionat caminant per camps i muntanyes, cal tenir molta cura dels seus peus, que ara es troben caminat per sobre estabulacions. Per això, mensualment se'ls hi fa la pedicura, arreglant-los i netejant-los els unglots.
  • Les vaques s'inseminen amb semen que ha estat congelat. Per tant, una vaca que per exemple ha parit cinc vegades, no sap què és estar amb un toro. Tota la reproducció és per inseminació artificial.
  • El semen utilitzat per inseminar una vaca, que tant pot ser català com procedir del Canadà o Itàlia, s'escull per catàleg: o sigui, perquè ens entenguem, si una vaca té les cames una mica tortes, a través d'un catàleg s'escull un semen d'un toro que tingui bona puntuació de cames, de manera que així es procura que la cria tingui corregit el problema que li podria venir donat per la mare. D'aquesta manera, durant els últim 40 anys s'ha estat fent selecció genètica per part dels ramaders, i s'ha aconseguit una línia d'animals determinada, molt destinada a una bona producció de llet.
  • A la granja hi regna el silenci. Vull dir que les vaques són molt sensibles al soroll i a l'estrès, de manera que si visquessin en zones sorolloses farien menys quantitat de llet de la que fan. És per això que ja ha passat a la història el cridar i picar un animal, actualment es valora molt tractar les vaques amb paciència.
  • Cada vaca té el seu llit: es tracta d'un espai individual, on la vaca s'ajau i descansa separada de la del costat. És sempre net perquè està dissenyat de tal manera que no es pugui embrutar de la femta de l'animal que hi jeu. Dos cops per setmana se'ls hi "fa el llit net", substituint la palla i serradures brutes per unes de netes. L'objectiu és que cada animal disposi d'un llit net i confortable.

Mapa del web  /  Política de privacitat  /  Termes i condicions d'ús  /  Ús de cookies

Copyright 2010 Cafès Cornellà