Facebook Twitter Instagram Pinterest Linkedin
Degradat

Una trajectòria

documents adjunts:

HISTÒRIA DE L'EMPRESA, UNA FAMÍLIA, UNA CIUTAT, UN DESIG.

 

En Narcís i en Pere Cornellà varen començar a torrar cafè a Girona el maig de 1920. La iniciativa va començar arrel de les converses influïdes pel seu pare, en Pere Cornellà i Vidal, sobre la seva experiència militar a la illa caribenya de Cuba, on va prestar servei a les files de l'exèrcit espanyol amb motiu de la guerra d'independència. Entre els productes autòctons d'aquella colònia d'ultramar hi havia el cafè.

Els germans Cornellà decidiren crear el negoci de cafè a Girona, al carrer que avui es coneix com Pare Claret en un antiga sala de ball. Aquella aventura industrial va començar el 1920 i s'ha mantingut i afermat en el decurs de quasi un segle, sempre en mans de la mateixa família. El cafè arribava pel port de Barcelona i calia transportar-lo fins a Girona. Es tractava d'una activitat completament nova i, en poc temps, es convertiren en el principal subministrador de cafè de les comarques gironines.

El començament de la Guerra Civil de 1936 i l'aïllament internacional posterior del Estat espanyol va interrompre el negoci del cafè. Un cop acabada la guerra, Pere Cornellà i Reixach va reprendre l'activitat. La postguerra comportà la reducció del consum de cafè a través de les targetes de racionament, a les quals només es podia obtenir un màxim de 100 gr. de cafè al mes. Degut a aquestes dificultats, no hi hagué més remei que torrar productes succedanis com ara la civada, l'ordi o el garrofí.

L'administració de l'Estat controlava el comerç del cafè a través de la Comisaría de Abastecimientos y transportes (CAT), la qual s'encarregava de fixar els preus de compravenda del producte i autoritzar la seva comercialització. Aquest règim intervencionista es va perllongar fins el 1980.

L'any 1954, s'incorpora a l'activitat el fill Pere Cornellà i Prujà i Cafès Cornellà canvia la seva antiga seu del carrer Pare Claret per unes noves instal·lacions al carrer de Santa Eugènia de Girona. Amb la nova normativa que exigia la venda del cafè envasat, Cafès Cornellà, adquireix la segona màquina automàtica per envasar el cafè de tot l'estat espanyol. Era de la marca Hesser, importada d'Alemanya, per envasar cafè en gra en bosses de 100 i 250 gr. Als mitjans dels anys 60 comença a créixer la demanda per un augment del nivell de vida i la demanda del sector turístic.

Finalment, l'any 1980 amb Pere Cornellà i Valls, s'incorpora a l'empresa la tercera generació tot coincidint amb la promulgació del decret pel que és liberalitzat el mercat espanyol del cafè: preus, comerç internacional, autorització de la venda de cafè natural i torrefacte mesclat, i a més s'aprova la venda de cafè mòlt (1983). El cafè mòlt requereix l'envasament al buit, però, en aquella època les empreses nacionals no disposaven d'aquesta tecnologia ni existien fabricants de maquinària nacionals capaços de proveir als torrefactors. S'havia de comprar maquinària a l'estranger, a un preu massa alt per a les empreses de cafè, que no tenien suficients recursos ni havien pogut preveure la nova situació. En aquest moment, les grans companyies multinacionals del sector d'alimentació, comencen a interessar-se per un nou mercat amb moltes possibilitats de creixement.

La seva estratègia consisteix en participar a les primeres empreses del país -Saimaza, Marcilla, Columba, La Estrella, etc.- amb aportacions de tecnologia (envasament al buit) per, més tard, fer-se amb el control total de les empreses. En l'actualitat els grups multinacionals controlen prop del 70% del mercat d'alimentació. La resta del mercat, sobretot el d'hostaleria, es distribueix entre prop més de les 250 empreses privades que continuen en el mercat.

El consum espanyol de cafè es a parts iguales per cada un dels dos segments de mercat. Com a conseqüència d'aquesta dinamització del mercat, i coincidint amb la incorporació de la tercera generació, Cafès Cornellà es replanteja la seva situació i comença una estratègia de modernització tecnològica i de gestió.

 

El 1984 canvia d'ubicació, traslladant se del centre de Girona a Fornells de la Selva, operant en una nau industrial on els processos de producció estan totalment automatitzats, tant pel que fa a la torrefacció, mescles i envasament al buit de tots els seus productes i on disposen d'un laboratori d'anàlisi per desenvolupar noves fórmules de torrefacció.

A partir d'aquesta nova etapa, l'empresa s'especialitza en el mercat d'hostaleria. Els punts forts on es basa l'estratègia a l'hostaleria son: una qualitat de producte (mescles, sistemes moderns de torrefacció i envasament, i imatge) molt per damunt de la mitjana; i un bon servei d'atenció als clients mitjançant un alt nivell d'organització de la seva distribució directa. Ens hem convertit en una empresa jove, dinàmica i creativa que busca constantment satisfer la demanda i el gust evolucionat del cafè. Actualment, oferim els servies més actuals de manteniment, assessorament i els recursos tècnics necessaris per contribuir a la potenciació del negoci dels nostres clients mitjançant una definició de la tassa de cafè espresso com a producte final.

Aquesta nova filosofia de treball es concreta a finals dels anys 90 amb el Sistema Integral de Qualitat (SIQ) que es fonamenta sobre tres pilars: la formació del personal (barista), el manteniment preventiu de les màquines de cafè, molins i tractaments d'aigua, i el conseqüent augment de la rendibilitat del negoci dels nostres clients.


 

Mapa del web  /  Política de privacitat  /  Termes i condicions d'ús  /  Ús de cookies

Copyright 2010 Cafès Cornellà