Facebook Twitter Instagram Pinterest Linkedin
Degradat

Solidaritat

documents adjunts:

XANGARA és una associació sense ànim de lucre que ha endegat i dut a terme projectes solidaris(humanitaris, escolars, sanitaris, agrícoles, etc)) a Moçambic, però no descarten endegar projectes a altres països del món o col·laborar en algun projecte concret d’alguna ONG.

La junta de l’associació està formada per un grup de set persones de diversos oficis – des de sanitaris, veterinaris fins a administratius -, que ‘han agrupat per a dur a terme un objectiu: l’ajut humanitari per a millorar la qualitat de vida dels habitants de Moçambic.

Cafès Cornellà col·labora en els projectes que impulsa l’associació Xangara tot destinant un percentatge sobre la venda de cafè torrat. Aquests projectes van destinats a sufragar l’escolarització de nenes que es troben acollides en orfenats i que no tenen cap mena de recursos econòmics per assolir una educació digna i poder millorar les expectatives de futur de les seves vides.

http://xangara.org/

Mapa del web  /  Política de privacitat  /  Termes i condicions d'ús  /  Ús de cookies

Copyright 2010 Cafès Cornellà