Facebook Twitter Instagram Pinterest Linkedin
Degradat

Creativació®: Emprendre és possible

L’entitat busca fomentar la creativitat entre els escolars catalans. El concepte Creativació resulta de la unió de les paraules creativitat i innovació. La unió d’aquests dos termes fa referència a l’ús sistemàtic de la creativitat com a punt de partida del procés d’innovació, com a condició necessària.   Per transformar la creativitat en innovació cal que aquesta generi valor i, per tant, un retorn per a l’empresa, per a la societat, etc. La creativació implica l’ús sistemàtic de la creativitat per convertir-la en innovació de forma socialitzada, és a dir, oberta a totes les persones i a tots els estrats de les organitzacions.   Un grup d'empresaris i institucions impulsa aquesta nova entitat, que té per objectiu exportar el projecte a la resta d'Espanya i sumar el suport d'un centenar de personalitats que hagin destacat per la seva creativitat. Aquesta iniciativa sorgeix de la primera edició del Fòrum Impulsa que organitza la Fundació Príncep de Girona, que promou l'esperit emprenedor entre els joves. Entre els empresaris implicats en el projecte, figuren Pere Cornellà (Cafès Cornellà), Eloi Planes (Fluidra), Judith Viader (Frit Ravich), Antoni Flores (Node), Miquel Àngel Oliva (Novagroup) i Josep Lagares (Metalquimia). La Fundació compta també amb el suport de patrons tècnics com Sixtemia, Interactiu, Imagine, Bellvehí Advocats i Visual 13.     Aquesta fundació neix la missió de promoure i impulsar la Creativació, entesa com la capacitat de les persones de ser conscientment creatives, i, actuar per desenvolupar i difondre la creativitat i la innovació en l'àmbit educatiu amb la visió posada, a mig termini, de gaudir d'una àmplia base social capaç d'afrontar, enfocar i resoldre, de forma proactiva i exitosa, els reptes del futur.   En definitiva despertar i mantenir en els infants la curiositat, estimular la seva imaginació i inventar noces solucions de valor.   http://www.emprenderesposible.org/ca/creativacio    

Mapa del web  /  Política de privacitat  /  Termes i condicions d'ús  /  Ús de cookies

Copyright 2010 Cafès Cornellà